امروز برابر است با :1403-04-26

مد فوق العاده سریع یک روند نگران کننده است

از دهه 1990، فست مد مردم عادی را قادر می سازد تا آخرین ترندهای کت واک را خریداری کنند. اما حجم انبوه پوشاکی که شلاق خورده، فروخته می شود و به زودی دور ریخته می شود، به بحران پایداری جهانی کمک می کند.

اکنون، درست زمانی است که صنعت مد باید بیدار شود و از این چرخه معیوب رهایی یابد، در جهت مخالف است. ما در یک مارپیچ رو به پایین هستیم، از مد سریع تا مد فوق سریع. میزان مصرف منابع طبیعی و ضایعات تولید شده نگران کننده است.

مد فوق‌ العاده سریع با چرخه‌ های تولید سریع‌ تر، روندهای پلک زدن و از دست دادن آن و شیوه‌ های ضعیف کار مشخص می‌ شود. بدون تغییر، این صنعت 26 درصد از بودجه کربن جهان را برای محدود کردن گرمایش جهانی به 2 درجه سانتیگراد تا سال 2050 تشکیل خواهد داد. صنعت مد باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد. سیاستگذاران همچنین نقش مهمی در ایجاد تغییر لازم به سمت اقتصاد مد مسئولانه تر و دایره ای دارند. و قدرت مصرف کنندگان را فراموش نکنیم.

ایده این است که مد را وارد اقتصاد دورانی کنیم. در نهایت این به معنای ضایعات صفر است، اما در این بین با طراحی و به حداقل رساندن ضایعات، مواد خام تا زمانی که ممکن است در زنجیره تامین باقی می‌ مانند.

انتقال به یک صنعت مد پایدارتر و مسئولانه‌ تر مستلزم درک بیشتر مد فوق سریع، تغییرات سیستمی فوری و تلاش‌ های جمعی است.

تیک تاک ساعت است. زمان آن فرا رسیده است که پایه و اساس یک صنعت مد پایدارتر و عادلانه را بنا کنیم. در نهایت، انتخاب های جمعی ما دارای قدرت بسیار زیادی است. با درک عواقب عادات مد ما و حمایت از تغییر، همه ما می توانیم کاتالیزوری برای یک صنعت مد پایدارتر و عادلانه باشیم.

اشتراک گذاری