امروز برابر است با :1403-02-30

به زودی کارت های بانکی با کارت ملی تجمیع می شوند

رییس سازمان ثبت احوال از تجمیع کارت بانک ملی ایران در کارت ملی به عنوان نخستین گام ظرف سه ماه آینده خبر داد.

هنگامی که این تجمیع کارت بانکی با بانک ملی ایران انجام شود برای سایر بانک‌ها نیز کارت با سهولت بیشتری به پیش می‌ رود. وی ادامه داد در برنامه داریم که سایر کارت‌ های خدماتی که توسط دستگاه‌ های خدماتی به مردم داده می‌ شود و مردم از خدمات آن‌ ها بهره‌ مند می‌ شوند نیز در کارت ملی تجمیع شوند.

وی تاکید کرد: این موضوع برای مردم هزینه خاصی ایجاد نمی کند بلکه با تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی به عنوان یکی از اهداف این اقدام هزینه‌ های مردم کاهش پیدا می‌ کند.

منبع: اقتصاد 100

اشتراک گذاری