امروز برابر است با :1403-03-03

این دو بانک رئیس هیات مدیره پرسپولیس را تعیین می کنند

۲ بانک از ۶ بانک خریدار پرسپولیس قرار است رئیس هیات مدیره این باشگاه را انتخاب کنند. با واگذاری باشگاه پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از ۶ بانک، بزودی (احتمالا در پایان لیگ برتر) تغییراتی در هیات مدیره این باشگاه صورت خواهد گرفت.

با هماهنگی‌ های صورت گرفته قرار است رئیس جدید هیات مدیره پرسپولیس را بانک‌ های تجارت و ملت انتخاب و معرفی کنند و حتی صورتجلسه‌ ای هم در این خصوص به امضای طرفین رسیده است.

بانک‌ های ملت و تجارت هر کدام ۲۰ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار گرفته‌ اند و به همین دلیل چنین تصمیمی گرفته شده است.

منبع: خبر ورزشی

اشتراک گذاری