امروز برابر است با :1403-05-02

کدام کشور ها مقصد میلیونرهای جهان هستند؟

کشور هایی که در سال ۲۰۲۴ بالاترین ورودی خالص میلیونرها را داشته اند و مقصد نخست مهاجرت میلیونرها در جهان هستند شامل امارات با ۶۷۰۰ میلیونر در ۲۰۲۴ که رتبه اول را دارد.

در رتبه دوم پس از امارات متحده عربی، آمریکا قرار دارد که انتظار می‌ رود تا پایان سال ۳۸۰۰میلیونر وارد خاک این کشور شوند. سنگاپور نیز رتبه سوم را به خودش اختصاص داده است.

منبع: اقتصاد 100

اشتراک گذاری