امروز برابر است با :1403-05-02

چه چیزی باعث لغزش کلامی می شود؟

تعجب می کنید که چرا گاهی اوقات چیزی کاملاً متفاوت از آنچه در نظر داشتیم می گوییم؟ این اشتباهات تصادفی می تواند منجر به موقعیت های ناخوشایند شود، اما چه چیزی باعث آنها می شود؟

پاراپراکسیس یا لغزش کلامی به اشتباهی در ارتباط یا حافظه اشاره دارد که خواسته‌ها و انگیزه‌ های ضمیر ناخود آگاه را آشکار می‌ کند. لغزش کلامی عموماً به دلیل تأثیر تازگی رخ می دهد، زمانی که فرد مرتباً به چیزی فکر می کند. ذهن به آن می‌ چسبد، و هر نشانه‌ ی محیطی می‌ تواند باعث لغزش ، ناشی از این اثر ماندگار شود.

لغزش زبان می تواند به چند دلیل باشد

لغزش کلامی ممکن است ناشی از تمایلات ناخود آگاه، محرومیت از خواب، یا حالت پریشان ذهنی باشد. در بسیاری از موارد، سرکوب افکار نیز ممکن است در این بازی وجود داشته باشد.

در چنین مواردی، مناطق خاصی از مغز، مانند آمیگدال یا قشر جلوی مغز (قسمت پیشانی مغز)، ممکن است به طور موقت از کار بیفتند. همچنین ممکن است به دلیل عملکرد نادرست ناحیه بروکا و ناحیه ورنیکه باشد که با تولید و درک زبان سر و کار دارند.

تضاد بین ضمیر خودآگاه و ناخود آگاه باعث لغزش کلامی می شود. یک بیت از اطلاعات بر دیگری غلبه می کند و باعث می شود فرد کلمات ناخواسته را به زبان بیاورد. این پدیده افکار غالب را در نظر می گیرد و آن را بدون قضاوت یا فیلتر بیان می کند، تقریباً به گونه ای که گویی کنترل ذهن، اعمال و گفتار خود را از دست داده اید.

اشتراک گذاری