امروز برابر است با :1403-03-26

چرا غذاهای فوق فرآوری شده گزینه مناسبی نیستند؟

در سال‌ های اخیر، روند رو به رشدی در صنایع غذایی به سمت غنی‌ سازی غذاهای فوق‌ فرآوری‌ شده با مواد مغذی اضافی وجود داشته است.

بسته بندی برخی از این غذاها نشان می دهد که چگونه می توانند مواد مغذی ضروری را برای بدن شما فراهم کنند، ایمنی را تقویت کنند و برای مصرف سالم باشند. اما، آیا افزودن ویتامین ها و مواد معدنی به این غذاها آنها را انتخاب های سالم تری می کند؟

غنی سازی آنها با مواد مغذی یا تقویت نمی تواند آنها را سالم کند!

در حالی که این فرآیند ها ممکن است برخی از مواد مغذی ضروری را اضافه کنند، غذاهای فوق فرآوری شده اغلب حاوی سطوح بالایی از افزودنی‌ های ناسالم، قندها و چربی‌ ها هستند، در حالی که فاقد مواد مغذی حیاتی هستند. صرفاً تقویت آنها کیفیت غذایی ضعیف کلی آنها یا تأثیر منفی بالقوه آنها بر سلامت را برطرف نمی کند.

اولویت دادن به غذاهای کامل و کم فرآوری شده برای ترویج یک رژیم غذایی واقعاً مغذی و کاهش خطر بیماری های مزمن بسیار مهم است.

تأثیر بالقوه غذاهای فوق فرآوری شده بر سلامت

غنی سازی غذاها می تواند به رفع کمبودهای خاص مواد مغذی در جمعیت کمک کند. به عنوان مثال، افزودن آهن، ویتامین ها، ید و سایر ریزمغذی ها به غذاهای اصلی مانند نمک، روغن و غیره می تواند به مبارزه با کمبود کمک کند.

غذاهای فوق فرآوری شده اغلب حاوی سطوح بالایی از افزودنی های ناسالم، قندها و چربی ها هستند که می تواند بر فواید مواد مغذی افزوده برتری داشته باشد. اولویت بندی غذاهای کامل و کم فرآوری شده به عنوان پایه یک رژیم غذایی سالم و اجرای استراتژی های جامع برای ارتقای کفایت تغذیه و کاهش مصرف غذاهای فوق فرآوری شده بسیار مهم است.

چگونه افراد انتخاب های آگاهانه ای داشته باشند؟

از دیدگاه مصرف‌ کننده، انتخاب‌های آگاهانه هنگام جستجو در بازار شامل چندین استراتژی کلیدی برای اطمینان از کیفیت مواد و ارزش غذایی کلی است:

برچسب‌ ها را بخوانید: برای خواندن برچسب‌ های تغذیه‌ ای روی غذاهای بسته‌ بندی وقت بگذارید. به دنبال اطلاعاتی در مورد اندازه، کالری، درشت مغذی ها (چربی، کربوهیدرات ها و پروتئین) و ریز مغذی ها (ویتامین ها و مواد معدنی) باشید.

مراقب ادعاهای گمراه کننده باشید: در مورد ادعاهای بازاریابی مانند “کم چربی”، “کم قند” یا “طبیعی” محتاط باشید، که ممکن است همیشه منعکس کننده کیفیت غذایی محصول نباشد.

بررسی مواد تشکیل دهنده به ترتیب نزولی: مواد تشکیل دهنده روی برچسب مواد غذایی به ترتیب وزنی به ترتیب نزولی فهرست شده اند و در ابتدا فراوان ترین مواد ذکر شده است.

اشتراک گذاری