امروز برابر است با :1403-03-26

چاقی و قند خون بالا نقش رکوردار در بروز بیماری را دارند؟

یک مطالعه بزرگ بین المللی نشان داده است که چاقی، قند خون بالا و فشار خون بالا در میان سایر مسائل متابولیک اکنون منجر به تقریباً 50٪ سال های زندگی سالم از دست رفته به دلیل بیماری یا مرگ زودرس نسبت به سال 2000 می شود.

در همین دوره، تعداد سال‌ های از دست رفته به دلیل عوامل مرتبط با سوء تغذیه برای مادران و کودکان، مانند کوتاه‌ قدی یا کم‌ قدی، 71.5 درصد کاهش یافت.

مطالعه جهانی بیماری‌ ها، آسیب‌ ها و عوامل خطر در سال 2021، که در مجله The Lancet منتشر شد، از داده‌ های 204 کشور و منطقه برای شناسایی علل اصلی بیماری و مرگ زودرس در سراسر جهان استفاده کرد. اینها در سالهای زندگی با ناتوانی تنظیم شده یا “DALYs” اندازه گیری می شوند.

به گفته نویسندگان، داده‌ ها تغییر واضحی را در چالش‌ های بهداشت جهانی نشان می‌ دهد که با افزایش سن و سبک زندگی جمعیت‌ ها تغییر می‌ کند، اگر چه آلودگی هوا بزرگترین عامل خطر در داده‌ های سال 2000 و 2021 بوده است.

آنها همچنین خاطر نشان کردند که نتایج یکسان نبود. به عنوان مثال، سوء تغذیه یکی از عوامل خطر اصلی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا بود.

به گفته نویسندگان، بیماری در بین افراد 15 تا 49 ساله در سراسر جهان به طور فزاینده ای به شاخص توده بدنی (BMI) بالا و قند خون بالا دو عامل خطر در ایجاد دیابت نسبت داده می شود.

لیان اونگ، محقق ارشد در موسسه سنجش و ارزیابی سلامت در دانشگاه واشنگتن که این مطالعه را هدایت می‌ کند، می‌ گوید: «روندهای آینده ممکن است به دلیل عواملی مانند تغییرات آب و هوایی و افزایش چاقی و اعتیاد کاملاً متفاوت از روندهای گذشته باشد.

یک مطالعه همراه از تیم جهانی بار بیماری ها پیش بینی کرد که انتظار می رود امید به زندگی تا سال 2050 تا 4.5 سال افزایش یابد و از 73.6 سال به 78.1 سال برسد.

بیشترین افزایش احتمالاً در کشورهایی است که برآوردهای موجود کمتر است، به این معنی که امید به زندگی در سراسر جهان شروع به همگرایی کرده است.

با این حال، در حالی که افراد طولانی‌ تر زندگی می‌ کنند، احتمالاً سال‌ های بیشتری را در شرایط سلامت ضعیف سپری می‌ کنند.

اشتراک گذاری