امروز برابر است با :1403-04-26

هادی چوپان به زیبایی از همسر و فرزندانش تشکر می کند

هادی چوپان استوری جدیدی برای همسر و فرزندانش منتشر کرد. هادی چوپان در مسابقات جهانی آرنولد کلاسیک انگلیس به مقام نخست دست یافت. او دو هفته قبل نیز در مسابقات بدن سازی آرنولد کلاسیک آمریکا به مقام قهرمانی رسیده بود.

هادی چوپان پس از کسب عنوان قهرمانی آرنولد کلاسیک با انتشار پیامی در فضای مجازی از همسر و فرزندان خود تشکر کرد.

اشتراک گذاری