امروز برابر است با :1403-04-26

هادی چوپان با آرنولد شوراتزینگر در آمریکا سلفی می گیرد

هادی چوپان که به آمریکا سفر کرده، ملاقاتی جالبی با آرنولد شوراتزینگر داشت. هادی چوپان که این روزها برای حضور در مسابقات آرلوند کلاسیک در آمریکا به سر می‌ برد، به شکلی غیر منتظره و ناگهانی با آرنولد شوراتزینگر دیدار کرد. و با او سلفی زیبایی گرفته است.

چوپان برای نخستین بار در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

اشتراک گذاری