امروز برابر است با :1403-03-26

مستمری بگیران سازمان تأمین‌ اجتماعی بخوانند

زمان واریز ما به‌ التفاوت حقوق فروردین ماه اعلام شد. سازمان تأمین‌ اجتماعی، افزایش سالیانه حقوق مستمری‌ بگیران معزز این سازمان مطابق روال هر ساله، پس از تعیین و تصویب میزان افزایش سالیانه از سوی هیأت‌ محترم وزیران و ابلاغ مصوبه مربوطه اجرایی می‌ گردد.

بر اساس اعلام قبلی سازمان تأمین‌ اجتماعی، حقوق مستمری‌ بگیران محترم در اردیبهشت ماه پس از اعمال افزایش‌ های سالیانه محاسبه و پرداخت گردید و واریز حقوق خرداد ماه نیز همانند اردیبهشت ماه، طبق روال معمول و بر اساس حروف الفبا واریز خواهد شد.

برابر برنامه‌ ریزی انجام شده، پس از اتمام پرداخت کامل مستمری خرداد ماه که مطابق جدول زمان‌ بندی انجام می‌ شود، ما به‌ التفاوت فروردین ماه نیز متعاقباً پس از اتمام واریزی‌ های حقوق خرداد ماه، به‌ طور جداگانه به حساب مستمری‌ بگیران عزیز واریز خواهد شد.

منبع: خبر آنلاین

اشتراک گذاری