امروز برابر است با :1403-05-02

مردم کدام استان ها بیشترین سپرده بانکی را دارند؟

مجموع سپرده‌ های ریالی و ارزی بانک های بورسی و دولتی در پایان فروردین ۹.۹ هزار میلیارد تومان بوده و سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار را دارند.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی ، مجموع سپرده‌ های ریالی و ارزی بانک های بورسی و دولتی در پایان فروردین ۹.۹ هزار میلیارد تومان بوده که پس از کسر سپرده قانونی به ۹.۰۷ هزار می رسد.

مانده تسهیلات بانک ها هم بالغ بر ۷.۶ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۵.۶ و ۴.۶ هزار میلیارد تومان از مجموع سپرده‌ های ریالی و ارزی و تسهیلات بانک ها مربوط به تهران بوده و اصفهان با حجم سپرده‌ و وام ۴۶۰ و ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی و خراسان رضوی با ۳۸۴ و ۲۴۵ هزار میلیارد تومانی در رده های بعدی قرار دارند.

منبع: اقتصاد 100

اشتراک گذاری