امروز برابر است با :1403-03-03

ساختمان 400 ساله تاریخی که در آتش سوخت

ساختمان تاریخی دانمارک در آتش سوخت. ساختمان تاریخی و قدیمی بورس اوراق بهادار دانمارک در مرکز «کپنهاگ»، پایتخت این کشور طعمه حریق شده است.

این بنا یکی از قدیمی‌ ترین ساختمان‌ های این شهر است که بخش‌ هایی از آن در شعله‌ های آتش، فروریخته است.

گفته می‌شود همه افراد حاضر در این ساختمان توانستند آن را ترک کنند و مردم نیز برای بیرون آوردن برخی از نقاشی‌ های تاریخی آن تلاش کردند.
وزیر فرهنگ دانمارک گفت میراث فرهنگی ۴۰۰ ساله این کشور در آتش سوخته است.

منبع: خبر آنلاین

اشتراک گذاری