امروز برابر است با :1403-03-03

رکورد جهانی صعود با طناب توسط این زن فرانسوی شکسته شد

انوک گارنیر برای جمع‌ آوری پول برای بنیاد سرطان رکورد جهانی صعود با طناب را شکست. این زن فرانسوی روز چهارشنبه با رسیدن به طبقه دوم برج ایفل رکورد جهانی صعود با طناب را شکست. انوک گارنیر ۳۴ ساله، ۱۱۰ متر را در ۱۸ دقیقه صعود کرد تا برای آگاهی‌ رسانی و انجام تحقیقات پیرامون سرطان پول جمع کند.

به گزارش گاردین، گارنیر گفت: «باورنکردنی‌ ست، نمی‌ توانم کاری را که انجام داده‌ ام باور کنم، دیوانه‌ کننده است. یک سال برای این کار تمرین کردم. مادرم سرطان دارد و برای من مهم بود که برای هدف خوبی که دارم پایم را فراتر از محدودیت‌ هایم بگذارم؛ برای کمک به تحقیقات مربوط به سرطان.»

رکورد قبلی جهان متعلق به توماس ون توندر ورزشکار آفریقای جنوبی بود که در سال ۲۰۲۰ بین برج‌ های سووتو در ژوهانسبورگ تا ارتفاع ۹۰ متر صعود کرد. ایدا ماتیلد استین‌ گارد، ورزشکار دانمارکی، با صعود ۲۶ متری با طناب در خانه اپرای کپنهاگ در سال ۲۰۲۲، رکورد زنان را در اختیار داشت.

منبع: خبر ورزشی

اشتراک گذاری