امروز برابر است با :1403-04-27

بیمه‌ ها به پرداخت خسارت اُفت قیمت خودرو ملزم می شوند

علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در بخش خبری ۱۴ گفت: در خصوص افت قیمت خودرو به این علت که در قانون بیمه شخص ثالث به شکل کامل این مورد تصریح نشده بود مشکلاتی برای مردم به وجود آمد، بیمه مرکزی هم پیشنهاد اصلاح این آیین‌ نامه را به مجلس داده بود.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: سر انجام این اصلاح در قانون قرار گرفته شد به این ترتیب که لفظ کسر قیمت در قانون دیده شده است بعد از این گام جزئیات بیشتر در شورای عالی بیمه تصویب خواهد شد و در نهایت ما می‌ توانیم برای شرکت‌ های بیمه این موضوع را ارسال کنیم تا دیگر مشکلات در این زمینه رخ ندهد.

او در نهایت تاکید کرد: بیمه مرکزی موظف بر نحوه اجرای این قسمت هم است و نظارت کافی را خواهد داشت.

منبع: اقتصاد 100

اشتراک گذاری