امروز برابر است با :1403-04-26

برای تولید انبوه جنگنده سوخو یک رقیب آسیایی پیدا شد

تولید رقیب آسیایی سوخو آغاز شد! کره جنوبی تولید انبوه جنگنده های KF-21 را آغاز کرد.

طبق اعلام دیفنس نیوز، کره جنوبی قصد دارد در سال ۲۰۲۴ تعداد ۴۰ هواپیما تولید کند. طراحی و تولید KF-21 باید در سال ۲۰۲۶ به پایان برسد.

براساس گزارش کانال خبری پارتیزان، کرهKF-21 را برای جایگزینی جنگنده های F-4 و F-5 ساخته است و قصد دارد تا سال ۲۰۳۲، در مجموع حدود ۱۲۰ هواپیمای نسل 4++ داشته باشد.

اشتراک گذاری