امروز برابر است با :1403-04-27

بارسلونا دنی آلوز را به عنوان یک “افسانه” در سایت باشگاه باز گرداند

رای دادگاه اخیر تأثیر قابل توجهی بر دنیای فوتبال، به ویژه در مورد دنی آلوز، مدافع راست سابق بارسلونا داشته است. این بازیکن برزیلی به طور ناگهانی از لیست اسطوره های بارسلونا در سایت رسمی باشگاه پس از محکومیت چهار سال و شش ماه زندان به دلیل تجاوز جنسی حذف شد. دادگاه شواهد قوی از جمله شهادت قربانی و سایر شواهد پشتیبان را در تأیید اتهام یافت.

علاوه بر محکومیت زندان، دادگاه به آلوز دستور داد تا پنج سال حبس مشروط بگذراند و او را از تماس با قربانی به مدت 9 سال و شش ماه منع کرد. علاوه بر این، وی به پرداخت 150 هزار یورو غرامت و پرداخت هزینه های مراحل قانونی محکوم شد.

بارسلونا تصمیم خود را تغییر داد

حذف آلوز از لیست اسطوره های بارسلونا باعث گمانه زنی های گسترده و توجه رسانه ها شد. با این حال، پس از واکنش های عمومی، بارسلونا تصمیم خود را تغییر داد و آلوز را به وب سایت باز گرداند.

اگر چه باشگاه بیانیه رسمی برای توضیح این تصمیم صادر نکرد، اما گمانه زنی ها وجود دارد که این اقدام پاسخی مستقیم به محکومیت بازیکن برزیلی بوده است.

با این حال، واکنش عمومی باعث شد بارسلونا تصمیم اولیه خود را پس بگیرد و آلوز را به عنوان بخشی از تاریخ خود در وب سایت رسمی خود باز گرداند.

اشتراک گذاری