امروز برابر است با :1403-05-02

این واریزی ها به حساب شامل مالیات نمی شوند

10 نوع واریزی به حساب مالیات ندارد.

1- وام بانکی

‌۲- انتقال بین حسابهای شخصی

۳- واریزی از بستگان

‌۴- تنخواه واریزی از شرکتها

‌۵- واریزی شارژ ساختمان

‌۶- خسارت دریافتی بیمه

‌۷-سود سپرده بانکی

‌۸-قرض دریافتی

‌۹- قرعه‌کشی خانوادگی

‌۱۰- تراکنش بانکی اعضای هیات مدیره و سهامداران با تایید شخص حقوقی

منبع: اقتصاد 100

اشتراک گذاری