امروز برابر است با :1403-04-27

آیا صبح زود بیدار شدن به سم زدایی بدن کمک کند؟

بیدار شدن قبل از اینکه خورشید به افق بتابد فقط به معنای غوطه ور شدن در آرامش صبحگاهی نیست. به گفته برخی، این یک تمرین است که بدن خود را به حالت سم زدایی طبیعی سوق دهید.

برخی بر این باورند که اگر 45 دقیقه قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار می شوید و صاف می نشینید حتی اگر کاری انجام نمی دهید، فقط چشمان خود را ببندید و صاف بنشینید. درست نشستن به بدن اجازه می دهد تا مواد زائد را دفع کند. این خود باعث ایجاد حرکات طبیعی روده می شود.

اما آیا علمی برای حمایت از آن وجود دارد؟

هیچ مدرک علمی وجود ندارد که شما باید 45 دقیقه قبل از طلوع خورشید از خواب بیدار شوید. در حالی که ما یک ریتم شبانه روزی داریم، مشخص نمی کند که باید در زمان خاصی از خواب بیدار شویم. سم زدایی یک کلمه محبوب در دنیای سلامت، زیبایی و تندرستی است. ایده این است که هر از چند گاهی، برای سالم ماندن، باید ضایعات سمی را از بدن خود پاک کنیم. با این حال، هیچ مدرک علمی برای حمایت از این تصور وجود ندارد.

مگر اینکه شما یک وضعیت پزشکی جدی داشته باشید، بدن شما یک سیستم به خوبی توسعه یافته با توانایی داخلی خود برای سم زدایی و حذف مواد زائد و سموم است. این ماده دائماً سموم و مواد زائد مانند الکل، داروها، محصولات گوارشی، سلول های مرده، مواد شیمیایی ناشی از آلودگی و باکتری ها را فیلتر می کند، تجزیه می کند و دفع می کند.

بنابر این برای سم زدایی بدن نیازی به نشستن در وضعیت خاصی نداریم

هیچ مدرکی مبنی بر اینکه بیدار شدن در یک زمان خاص بر فرآیند سم زدایی تأثیر می گذارد وجود ندارد، تحقیقات رو به افزایش نشان دهنده تأثیر منفی قابل توجه اختلال شبانه روزی بر سلامت انسان است.

اختلالات خواب با افزایش بروز سندرم متابولیک همراه است که در نتیجه منجر به چاقی، دیابت نوع 2 و دیس لیپیدمی می شود.

هیچ توصیه خاصی برای سبک زندگی یا رژیم غذایی برای بهبود روند حذف سم زدایی در صبح وجود ندارد. با این حال، چندین کار وجود دارد که می‌ توانیم برای حمایت از سلامت کبد، که ارگان اصلی سم‌ زدایی است، انجام دهیم. از جمله مصرف فیبر بیشتر است.

اشتراک گذاری